Webpad grote mensapen
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

We gaan eerst eens kijken waarom dit webpad gaat over de grote mensapen.

Als je de antwoordlink bekijkt, zie je boven in de website staan dat de site gaat over halfapen, apen en mensapen.

Dat betekent, dat je dus niet kunt zeggen dat er maar één soort 'apen' is.

 

In de kolom links, zie je zelfs nog een andere naam staan, behalve de halfapen, grote mensapen en overige apen.

 

 • Welke naam is dat?
 • Bij welke groep horen deze apen?
 • Waarom zouden ze apart zijn gezet?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Misschien heb je bij de 1e link gezien, dat onder de foto stond dat een andere naam voor halfapen, overige apen en mensapen 'primaten ' is.

Wat zijn dat, primaten?

 

 • Welke andere naam zie je staan?
 • Hoeveel soorten primaten leven er op de wereld?
 • Zijn er grote verschillen tussen primaten?
 • Geef een voorbeeld.
 • Welke kenmerken van primaten worden er op de site genoemd?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder
(Advertentie)

Bekijk de antwoordlink. 

Daar staat een verhaaltje over de mensapen.

 

Femke heeft over de tekst van de mensapen een schema gemaakt.

Welk schema is er goed?

 

 • Zet het rondje om de juiste letter
  A - B - C of D

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

In dit webpad gaan we kijken naar de grote mensapen.

 

Kijk in de tabel op je werkblad.

 

 • Kun jij de afbeeldingen van de verschillende grote mensapen bij de juiste naam schuiven?
  Laat de namen dus staan!

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Op je werkblad zie je een aantal zinnen over de bonobo. 

Zet een kruisje achter de zin bij GOED of FOUT.

Bekijk eerst de 3 links over de bonobo, voordat je met de vragen begint.

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

Bekijk de drie links over de chimpansee. 

Maak daarna de puzzel. 

 

De letterblokjes die op je werkblad staan, kun je op de goede plaats schuiven.

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder
(Advertentie)

Bekijk de Klokhuisaflevering over de gorilla en bekijk het informatieblad.

 

 • Kun je daarna de woorden die schuin- en dikgedrukt op je werkblad staan op de goede plek in de tekst zetten?

 

Als je in het Word-document typt, haal dan eerst even de lijntjes weg.

Als je het blad eerst uitprint, kun je op de lijntjes schrijven.

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder

In Azië leven twee soorten mensapen: de gibbon en de orang-oetan. 

Maar de enige die bij de grote mensapen hoort is de orang-oetan. 

Bij deze vraag horen 2 links die je kunt bekijken.

Doe dat eerst eens rustig en kijk dan of je de vragen op je werkblad kunt maken.

 

 • De antwoorden vul je in de hokjes in.
 • Je kunt in de hokjes een letter typen. 
 • Loop” met de pijltjes.
 • Staat er een cijfer onder een hokje? 
 • Zet dan die letter in de zoekzin.
 • Als je het goed hebt gedaan lees je in de vakjes van de zoekzin iets over de orang-oetan.

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder

Het leefgebied van de orang-oetan is aan het verdwijnen. 

In het filmpje en op het informatieblad worden drie belangrijke oorzaken genoemd.

 

 • Welke oorzaken zijn dat?
 • Zet achter elke oorzaak waarom het gebeurt en waarom het slecht is voor de orang-oetan.

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder

Hoe teken je een gorilla?

In deze video wordt je stap voor stap uitgelegd hoe je een grappige gorilla kunt tekenen.

 

Succes!

 

Doe-link:

 

Lees verder
(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.

In dit webpad ben je alle grote mensapen verschillende keren tegen gekomen.

In dit memory-spel zie je ze nog een keer.
ook de gibbon staat erbij.

 

Ben jij het snelste van de klas? 

 

Doe-link:

 

Lees verder

Een leuke kleurplaat van verschillende apen uit de Apenheul.
Zie je de mensapen?

 

Maak er wat moois van!

 

Doe-link:

 

Lees verder

In de Apenheul zijn er plekken voor de gorilla's, orang-oetans en bonobo's.

Men wil er graag een nieuwe plek inruimen voor chimpansees.

 

 • Onderzoek hoe die plek eruit moet komen te zien en maak daar een duidelijke tekening van. (grootte, bebossing, enz.)
 • Ontwerp een binnenverblijf voor de chimpansees, net zoals dat er is voor de andere mensapen.
 • Onderzoek hoe groot de groep chimpansees zou kunnen zijn.
 • Maak een voederplan per dag voor jouw chimpansee-groep en bereken wat zo'n groep per jaar aan voedsel kost.

 

Plus-link:

 

Lees verder
BLOOM*MI Project - Oog voor mensapen [gr. 5-8]

Met speciale dank aan:

 

Vraag 3 : Waar leven de mensapen?
Met toestemming van 123Test - studievaardigheid oefenen

Vraag 5-6-7-8 : spreekbeurtfolder Wereld Natuur Fonds 

Vraag 9 en Plusopdracht 1: WNF Rangerclub - actie orang-oetanbos